همواره نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزنده شما، باعث پیشرفت و خدمات رسانی بهتر ما بوده است. از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.

انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از شما خواهشمند است چنانچه گله، شکایت و یا کاستی در وبسایت می بینید و یا اصولا پیشنهادی برای ارائه خدمات بهتر در وبسایت کاپ دارید، انتقاد و پیشنهاد خود را توسط فرم زیر با ما مطرح بفرمایید.