آیا برآورد تسهیلات در آی‌کاپ نیاز به پرداخت هزینه دارد؟

خیر. خدمات براورد وام قابل دریافت و محاسبه امتیاز بانک قرض الحسنه رسالت در آی‎‌کاپ نیاز به پرداخت هزینه ندارد.

برای بهره‌مند شدن از صفحه خدمات برآورد تسهیلات در آی‌کاپ به چه اطلاعاتی نیاز است؟

کدملی، شماره همراه و شماره حساب مورد نظر جزو اطلاعات ضروری برای بهره‌مند شدن از خدمات برآورد میزان تسهیلات اپلیکیشن آی‌کاپ هستند.

امکان بررسی و برآورد تسهیلات چندین شماره حساب در آی‌کاپ امکانپذیر است؟

بله. هر فرد با دارا بودن چندین شماره حساب در بانک قرض الحسنه رسالت می‌تواند از خدمات برآورد تسهیلات به تفکیک حساب‌های خود استفاده کند.

چه محدودیتی برای استفاده از خدمات دریافت تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت در آی‌کاپ وجود دارد؟

در حال حاضر، هیچ نوع محدودیتی برای استفاده از خدمات محاسبه تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت وجود ندارد.

خدمات دریافت تسهیلات آی‌کاپ برای چه افرادی مناسب است؟

افرادی که در بانک قرض الحسنه رسالت دارای حساب بانکی هستند، می‌توانند از برآورد وام قابل دریافت در آی‌کاپ بهره ببرند.

راهنمای برآورد تسهیلات

برآورد تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت یکی از خدمات بانکی است که در اپلیکیشن آی‌کاپ ارائه می‌شود. کافی است تا شماره حساب خود را انتخاب کنید. سپس، تمامی خدمات برآورد تسهیلات به شما ارائه می‌شود. می‌توان گفت که دریافت برآورد تسهیلات در این اپلیکیشن برای دارندگان حساب بانک قرض الحسنه رسالت هیچ نوع محدودیتی را در پی ندارد.

قوانین و مقررات برآورد میزان تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت (برآورد وام قابل دریافت)

  1. وام هیچ گونه شرط و تعهدی برای پرداخت وام ندارد. این قانون براساس موازین اسلامی در نظر گرفته شده است. در مقابل، متقاضیان دریافت تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت هم هیچ گونه تعهدی در برابر بانک ندارند. به طور کلی، براورد تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت بر طبق قوانین و موازین بانک‌ها است.
  2. پاسخ به درخواست شما صرفا یک برآورد می‌باشد. در حقیقت، پرداخت وام مبتنی بر آئین نامه و ضوابط داخلی بانک است. مهم‌ترین آئین‌نامه بانک، اعتبارسنجی در زمان تسهیلات است که می‌توانید در آی‌کاپ انجام بدهید.
  3. در حال حاضر، حداکثر مبلغ پرداختی 600000000 ریال اقساط در حداکثر 60 قسط می‌باشد.
  4. کارمزد وام پرداختی مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مقررات داخلی این بانک می‌باشد.

نحوه محاسبه امتیاز وام بانک قرض الحسنه رسالت چگونه است؟

زمانی محاسبه امتیاز وام بانک قرض الحسنه رسالت انجام می‌شود که شرایط حساب را داشته باشد. یکی از شرایط حساب، داشتن حساب با سابقه حداقل سه ماه کارکرد است. در این شرایط، حداکثر کارمزدی که در 6 ماه برای حساب شما در نظر گرفته می‌شود، 4 درصد می‌باشد.

حداکثر زمان برای بازپرداخت بدهی بانک قرض الحسنه رسالت 5 سال در 60 قسط به صورت ماهیانه است. این قوانین مبتنی بر معدل حساب هستند و معادل وام اعطا خواهند شد. با اپلیکیشن آی‌کاپ و استفاده از خدمات براورد تسهیلات می‌توانید حداکثر 60 میلیون تومان وام بانک قرض الحسنه رسالت دریافت نمایید.

در صورتی که تمامی شرایط فوق را دارید، اما نمی‌خواهید از وام خود استفاده کنید؛ می‌توانید امتیاز وام خود را از طریق خدمات معرفی وام آی‌کاپ به افراد دیگر انتقال بدهید.

بررسی محاسبه برآورد تسهیلات در آی‌کاپ

نحوه محاسبه امتیاز بانک قرض الحسنه رسالت و برآورد تسهیلات در آی‌کاپ به این صورت است. بعد از گذشت 6 ماه از پس انداز کردن در بانک قرض الحسنه رسالت می‌توانید وام 12 ماهه دریافت کنید.

توجه داشته باشید که مبلغ وام 12 ماهه همان مقداری خواهد بود که شما در 6 ماه گذشته در میانگین حساب بانکی خود داشته اید. پس هر چقدر که میزان سپرده‌ی شما در 6 ماهه‌ی قبل بیشتر باشد، می‌توانید مبلغ بیشتری از وام را تهیه کنید. برای نمونه، اگر شما در 6 ماهه‌ی گذشته بتوانید مبلغ 50 میلیون را در حساب بانک قرض الحسنه رسالت خود در گردش نگهدارید؛ در طی 12 ماه می‌توانید همین وام 50 میلیون تومانی را از سوی بانک دریافت کنید. در صورتی که تصمیم ندارید از وام خود استفاده کنید، 50 میلیون تومان را به سپرده‌ی بانکی خود تبدیل کنید. در این صورت، امتیاز 50 میلیون تومان وام خود را حفظ کرده اید تا در آینده بتوانید از آن بهره‌مند شوید.